Soudní tlumočení nostrifikační zkoušky v polštině

Soudní tlumočení nostrifikační zkoušky vyžaduje přítomnost soudního tlumočníka jmenovaného příslušným soudem v České republice.

Ve většině případů je soudní tlumočení polštiny prováděno jako konsekutivní tlumočení, kdy mluvčí pronese část svého projevu, poté tlumočník přednese projev posluchačům v jiném jazyce.

Soudní tlumočení nostrifikační zkoušky v polštině zajišťujeme pro tuzemské firmy se zahraničními zaměstnanci, státní i nestátní instituce a cizince, pro něž je složení nostrifikační zkoušky nezbytné k získání pracovního povolení.

Základní informace

 • Podklady k soudnímu tlumočení nostrifikační zkoušky v polštině
  Důkladná příprava nejen zkoušeného, ale také soudního tlumočníka polštiny, který se musí s příslušným předmětem i všemi otázkami k nostrifikační zkoušce podrobně seznámit, je klíčem k úspěšnému absolvování nostrifikační zkoušky.
 • Kritéria pro soudního tlumočníka polského jazyka
  Soudní tlumočník polštiny je registrován u soudu České republiky, vlastní tzv. kulaté razítko a je ze zákona vázán mlčenlivostí. Přítomnost soudního tlumočníka u soudního tlumočení nostrifikační zkoušky je nezbytná.
 • Délka tlumočení nostrifikační zkoušky
  Délka soudního tlumočení nostrifikační zkoušky v polštině je stanovena vždy s ohledem na harmonogram příslušné instituce, která takovou zkoušku pořádá. Minimální účtovací dobou jsou 4 hodiny tlumočení.

Nabízíme

 • Individuální přístup a rychlou komunikaci
 • Optimální ceny za tlumočení nostrifikační zkoušky v polštině
 • Vysokou kvalitu poskytovaných služeb
 • Stabilní tým kvalifikovaných soudních tlumočníků polštiny
 • Diskrétní a profesionální jednání

Hledáte jiný typ tlumočení?

Jak nás kontaktovat?

Nabídka našich dalších služeb