Soudní tlumočení polštiny

Soudní tlumočení vyžaduje soudního tlumočníka jmenovaného příslušným soudem v České republice.

Soudní tlumočení musí přesně odpovídat tlumočenému projevu. Soudní tlumočník se během tlumočení musí průběžně ujišťovat, že osoba, které tlumočí, rozumí tomu, co je jí tlumočeno. Tlumočení musí být nezávislé a nestranné.

Soudní tlumočení polštiny je vhodné pro soudní jednání, jednání u notáře, sňatky, zkoušky z autoškoly, nostrifikační zkoušky a jiné události, které vyžadují přítomnost soudního tlumočníka.

Základní informace

 • Materiály a podklady k soudnímu tlumočení polštiny
  Podklady k tlumočení se rozumí veškeré dokumenty, které podpoří přípravu soudního tlumočníka polštiny pro příslušnou událost - např. protokoly, svatební sliby, notářské zápisy aj.
 • Soudního tlumočník polského jazyka
  Soudní tlumočník polštiny je jmenován soudem České republiky, vlastní tzv. kulaté razítko a je ze zákona vázán mlčenlivostí.
 • Doba tlumočení
  Délka soudního tlumočení polštiny je vždy přizpůsobena potřebám klienta.

Nabízíme

 • Individuální přístup a rychlou komunikaci
 • Optimální ceny za soudní tlumočení polštiny
 • Vysokou kvalitu poskytovaných služeb
 • Stabilní tým kvalifikovaných soudních tlumočníků polštiny
 • Diskrétní a profesionální jednání

Hledáte jiný typ tlumočení?

Jak nás kontaktovat?

Nabídka našich dalších služeb